ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำกับกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ แข่งเรือปลอดเหล้า จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ โดย อำเภอราษีไศล ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดงาน “แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔    ณ ลำน้ำมูล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวบุณยานุช   วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสุรินทร์ (ททท.) กล่าวว่า ลำน้ำมูลเป็นเสมือนสายเลือดใหญ่ของชนชาวอีสาน เริ่มจากจังหวัดนครราชสีมาและไหลผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ก่อนจะไปบรรจบกับลำน้ำชีและไหลลงสู่ลำน้ำโขง   ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นสายน้ำแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมน้ำสองฝั่งที่ดำเนินชีวิตคู่ไปกับสายน้ำแห่งนี้ก่อเกิดวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีมากมาย อาทิเช่น การร่ายรำประกอบเครื่องสะไน (เซิ้งสะไน) ของจังหวัด  ศรีสะเกษ ซึ่งมีความเชื่อและศรัทธาต่อสายน้ำมูลของชนชาวลุ่มน้ำ เชื่อว่าเจ้าพ่อดงภูดินเป็นผู้ดูแลแม่น้ำแห่งนี้และคอยบันดาลน้ำ        ให้ผลผลิตชองชาวบ้านแถบลุ่มลำน้ำมูลให้อุดมสมบูรณ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนจึงมีการสร้างศาลและได้นำเรือยาวมาแข่งขันบวงสรวงถวายศาลเจ้าพ่อดงภูดินและมีการสืบทอดต่อๆ กันมาจนกลายเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ททท. จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มาสัมผัสวัฒนธรรมแห่งสายน้ำและร่วมเชียร์ความเป็นหนึ่งแห่งลำน้ำมูลในงาน “แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ลำน้ำมูล อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ” กิจกรรมในงานมี ดังนี้

• ขบวนเรือพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
• การแข่งขันเรือหาปลา ๕ ฝีพาย รุ่นเยาวชนท้องถิ่น
• การแข่งขันเรือยาว ๔๐ ฝีพาย (เรือยาวท้องถิ่นในเขตราศีไศล – ศิลาลาด)
• การแข่งขันเรือยาว ๔๐ ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
• การแข่งขันเรือยาว ๔๐ ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเด  (รอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)
• การประกวดธิดาแม่ย่านาง (ในคืนวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔)
• การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและประกวดวงดนตรีสตริงทุกวันในช่วงงานตั้งแต่เวลา  ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป และการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP จากชุมชนหมู่บ้านในเขตอำเภอราษีไศลและจังหวัดศรีสะเกษ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๖๘ ๑๒๑๕, ๐ ๔๕๖๘ ๒๗๗๔- ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗ – ๘               E-mail :  tatsurin@tat.or.th www.tourismthailand.org/surin หรือ โทร. 1672

แสดงผล 28 ครั้ง