ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานเลย นำเสนอเส้นทางบุญไหว้พระ 9 วัด จังหวัดหนองบัวลำภู

 

1.ปโมทิตเจดีย์ วัดป่าศรีสว่าง  เป็นเจดีย์ 3 ชั้น มีขนาดกว้าง 20 เมตร ความยาว 42 เมตร ความสูง 35 เมตร    อยู่ที่วัดป่าศรีสว่าง ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภูประกอบด้วยชั้นที่ 1 เป็นศาลาปฏิบัติธรรมและห้องประชุม ชั้นที่ 2 เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่หลอด ปโมทิโต ชั้นที่ 3 เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสาริกธาตุ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.  

2. พระบาง วัดมหาชัย เป็นพระพุทธรูปปาง ห้ามญาติ จำนวนหนึ่งคู่ หล่อด้วยทองสีดอกบวบ มีอักษรจารึกอยู่ที่ฐานเป็นภาษาขอม หรือ "อักษรธรรม" และยังมีหอไตรกลางน้ำ เพื่อเก็บรักษาพระไตรปิฏกคัมภีร์ใบลาน หนังสือหรือเอกสารธรรมะต่างๆ ติดต่อกับฝั่งโดยใช้สะพานชักเพื่อมิให้มีสิ่งเชื่อมต่อระหว่างฝั่งกับหอไตร

3. พระราชศรีสุมังค์หายโศก(หลวงพ่อศรีวิชัย หรือ พระเจ้าใหญ่) วัดโพธิ์ศรี อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พระราชศรีสุมังค์หายโศก เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง พุทธลักษณะปางมารวิชัย ขัดสมาธิ สามารถแสดงปาฏิหาริย์ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบกับ ความเดือดร้อน มีทุกข์มีโศก หรือที่มาขอบนบาน จนหายทุกข์หายโศกตามที่ขอบนไว้อย่างน่าอัศจรรย์

4. วัดศรีคูณเมืองเดิมชื่อ วัดคนชุมน้ำออกบ่อ ตั้งอยู่ที่บ้านเหนือ ถนนวรราชภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลลำภู อ.เมือง   จ.หนองบัวลำภู    สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2310 สมัยขอม ละว้า และลาว   มีซากอุโบสถเก่าแก่ มีใบเสมาเป็นภูเขา ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปอยู่ในสถูปเรียกว่า "หลวงพ่อพระไชยเชษฐา" และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อด้วยอิฐ มีน้ำใสสะอาดตลอดปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. ๒๑๐๖ ถือว่าเป็นบ่อน้ำคู่น้ำคู่ใช้ในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา เป็นต้น

5. วัดถ้ำกลองเพล  เดิมป็นวัดร้างไม่มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2501 พระอาจารย์หลวงปู่ขาว อนาลโย ได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐาน ภายในวัดมีลานหินน้อยใหญ่ พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย  กุฏิเก่าของหลวงปู่ขาว พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ขาว และเจดีย์หลวงปู่ขาว

6. วัดถ้ำสุวรรณคูหา สร้างเมื่อ พ.ศ ๒๖๕๗ เดิมเป็นวัดร้างโบราณตามหลักศิลาจารึก สร้างเมื่อพุทธศักราช ๙๓๒ พระไชยเชษฐธิราช กษัตริย์ประเทศลาวเป็นผู้สร้าง วัดถ้ำสุวรรณคูหามีหลักศิลาจารึกสองหลัก หัวช้างศิลาทรายแกะสลักรองเชิงเขา พระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ พระพุทธรูปไม้ และพระพุทธรูปศิลาพระประธาน เป็นรูปทรงนาคปรก ๗ เศียร ปางมุจลินทร์ เป็นศิลปะสมัยล้านช้าง

7.วัดถ้ำเอราวัณ อ.นาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ถ้ำเอราวัณ มีลักษณะเป็นเหมือนห้องโถง มีหินงอกหินย้อย ภูเขาหินสีขาว ตั้งอยู่บนหน้าผา มองดูจะมีลักษณะคล้ายๆ กับรูปผู้หญิงยืน ชาวบ้านจะเรียกกันว่า ผานาง นอกจากนี้ ยังมีทางที่สามารถทะลุ ออกทางหน้าผา สามารถมองเห็น ทัศนียภาพของท้องทุ่ง ซึ่งเป็นบรรยากาศ ที่มีความสวยงาม และเป็นธรรมชาติอย่างมาก

8. วัดทรงธรรมบรรพต มีคำขวัญว่า “ดินแดนแห่งตอไม้ใหญ่ สดใสด้วยพุทธรรม เลิศล้ำด้วยหินเป็ด 800 ล้านปี ประเพณีบุญคูนลาน หมู่บ้านส่งเสริมวัฒนธรรมอีสาน” ไหว้พระแก้วศักดิ์สิทธิ์ในอุโบสถ และฟังธรรมโอวาทจากพระคุณเจ้า เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลวังทอง กลุ่มและภูมิปัญญาท้องถิ่นคนอีสานภายในชุมชน

9. เจดีย์วัดป่าภูฝางสันติธรรม เป็นเจดีย์ตั้งอยู่บนภูเขาภูฝาง บริเวณวัดป่าภูฝางสันติธรรม มีบันไดทางขึ้นสะดวก เป็นที่ปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม

แสดงผล 11 ครั้ง