ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. จัดโครงการ “ท่องโลกไดโนเสาร์...เล่าขานตำนานหลวงปู่มั่น” ให้ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ความรู้ควบคู่สัมผัสเอกลักษณ์ของภาคอีสาน

นายอภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์  ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เปิดเผยว่า ททท. ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมจัดโครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเรียนรู้  “ท่องโลกไดโนเสาร์...เล่าขานตำนานหลวงปู่มั่น”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจในสินค้าท่องเที่ยวที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของภาคอีสานเพิ่มมากขึ้น ผ่านการจัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงลึก พร้อมทั้งเดินทางทัศนศึกษาในสถานที่จริงแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้มีการเพิ่มพูนความรู้อย่างเหมาะสม

โครงการ “ท่องโลกไดโนเสาร์...เล่าขานตำนานหลวงปู่มั่น” แบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแรก “ท่องโลก...ไดโนเสาร์”  กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์  จ.ขอนแก่น และ  จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2554  โดย ททท. เชิญมัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม  พนักงานบริษัทนำเที่ยว  เจ้าหน้าที่ชุมชน และ เทศบาลในพื้นที่ จำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นการให้ความรู้ในเรื่องราวของไดโนเสาร์ภายในพิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553  พร้อมชมแหล่งขุดค้นซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ ณ บริเวณวัดสักกะวัน  รอยเท้าไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่เห็นชัดที่สุดในประเทศไทย ณ วนอุทยานภูแฝก (จ.กาฬสินธุ์)   จากนั้น เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง   อุทยานแห่งชาติภูเวียง  อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง  จ.ขอนแก่น  และชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออก จ.นครราชสีมา  ชมการจัดแสดงไม้กลายเป็นหิน

สำหรับกิจกรรมที่สอง ได้แก่ กิจกรรม “เล่าขาน ตำนานหลวงปู่มั่น” จัดขึ้นในพื้นที่  จ.บุรีรัมย์  จ.อุบลราชธานี และ จ.สกลนคร  ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2554   โดย ททท. เชิญมัคคุเทศก์จากกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 คนเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงความสำคัญของ หลวงปู่มั่น ซึ่งท่านเป็นมหาบูรพาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานวัดป่า ประชาชนในภาคอีสานและประชาชนทั่วไปให้ความเลื่อมใสศรัทธา และทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อาทิ  พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดุลย์ อตุโล   วัดบูรพาราม (จ.บุรีรัมย์)  วัดหนองป่าพง  วัดเลียบ  วัดบูรพา  วัดศรีทอง  วัดดอนธาตุ (จ.อุบลราชธานี)  วัดศรีบุญเรือง  วัดป่าสุทธาวาส   พระธาตุเชิงชุม (จ.สกลนคร) เป็นต้น

ททท. คาดว่าการจัดโครงการ “ท่องโลกไดโนเสาร์...เล่าขานตำนานหลวงปู่มั่น” ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในสินค้าท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆแก่ผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจในการวางกลยุทธ์การตลาดให้มีความเหมาะสม และเกิดการจัดแพ็คเกจท่องเที่ยวมายังพื้นที่ภาคอีสานมากขึ้นในอนาคต

แสดงผล 18 ครั้ง