ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2554”

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี    ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน กำหนดจัดงาน “ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี ประจำปี 2554”  ในระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2554     และงานทิ้งกระจาดดิน   ในระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2554  ณ  บริเวณสมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง  ถนนพันคำ   อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีงานทิ้งกระจาดของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้สืบทอดกันมายาวนาน และเป็นการสืบสานความ สัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยกับชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีมาเป็นเวลานาน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 และ ฯพณฯ ชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและอุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธที่  17 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 06.45 น. เป็นต้นไป

 การจัดงานทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นงานประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2423 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5  นานกว่า 130 ปีมาแล้ว ตามเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเนื่องจากได้เกิดโรคภัยต่าง ๆ ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้พืชสวนไร่นาได้รับความเสียหายไม่อุดมสมบูรณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันจัดงานทิ้งกระจาดขึ้นตามคติความเชื่อศาสนาพุทธนิกายมหายานโดยมี มหาโพธิ์สัตว์ พระแม่กวนอิม   เทพยาดาฟ้าดิน พญายมบาลและจตุโลกบาลทั้งสี่ทิศ  การเซ่นไหว้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเปรตอสูรกายทั้ง 36 ประเภท อันจะส่งผลให้มีความสุขความเจริญ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข การค้าขายเจริญรุ่งเรือง โดยนำไม้ไผ่มาสานเป็นกระจาดสำหรับใส่ของเซ่นไหว้และทำพิธีกรรม นำของเซ่นไหว้นั้นทิ้งลงมาจากนั่งร้านจึงเรียกว่า “ทิ้งกระจาด” งานประเพณีทิ้งกระจาดมีกำหนดจัดเป็นประจำในวันแรม 3 ค่ำเดือน 7 ของจีนทุกปี

งานประเพณีทิ้งกระจาด  ได้จัดกิจกรรมที่สำคัญดังนี้   ในวันพุธที่  17  สิงหาคม 2554   เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.   ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มีพิธีไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง และพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี ประจำปี 2554  ชมการแสดงประวัติความเป็นมาของงานประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี  และขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองที่ยิ่งใหญ่ตระการตา จำนวน 43 ขบวน ขบวนแห่เริ่มต้นจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปสิ้นสุดที่สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง แต่ละขบวนมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมไทย-จีนที่หลากหลาย อาทิเช่น  ขบวนกลองศึก สิงโต วูซู    ขบวนมังกรเก้าเซียน   ขบวนเอ็งกอบู๊  ขบวนเทพธิดาโปรยดอกดาวเรือง ขบวนเกี๊ยวอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง ขบวนอัญเชิญเซียนแปะกง ขงจื้อ ฮั้วท้อ เซียนเฮ่งเจีย เจ้าแม่กวนอิม ไต่ฮงกง ตั่วล่อโก้ว  ขบวนลูกหลานเจ้าพ่อ ขบวนมิตรภาพไทย-จีน  ขบวนหน้ากากนานาชาติ  ขบวนกังฟู  ขบวนฮูลาฮูบ  ขบวนคนต่อขา  ขบวนมังกรทองนครสวรรค์ การแสดงชุดเปาปุ้นจิ้น เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ และเทียนมี่มี่ เป็นต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 18.00 น. พิธีลอยกระทงแห่โคมไฟ ปล่อยนกปล่อยปลาตามประเพณี และการแสดงมังกรทองประกอบแสง เสียง พลุ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำท่าจีน   ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554  พิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษ และการทิ้งกระจาดครั้งยิ่งใหญ่ ในเวลา 15.00 น. ณ  สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานสุพรรณบุรี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางมาร่วมงานดังกล่าว โดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดเตรียมที่นั่งชมพร้อมมัคคุเทศก์ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่มาชมขบวนแห่ไว้ 2 จุด คือ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และหน้าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี  โทร. 035 -  536030, 535789, 536189 หรือ www.suphan.net

แสดงผล 12 ครั้ง