ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เมืองหัวหิน เตรียมงาน “หัวหินไตรกีฬานานาชาติ” ครั้งที่ 3

เทศบาลเมืองหัวหิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชมรมจักรยานวังไกลกังวล หัวหิน ร่วมกับ บริษัท สปอร์ตไบซิเคิล จำกัด บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “ หัวหินไตรกีฬานานาชาติ ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  โดยปีนี้กำหนดจัดให้มีการแข่งขันในวันที่ 28 สิงหาคม 2554 เริ่มตั้งแต่เวลา 6.30 น. เป็นต้นไป

การแถลงข่าวการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์ เหรียญรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการจัดงานแถลงข่าว ซึ่งได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการแข่งขันว่า การแข่งขันหัวหินไตรกีฬานานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 มีวัตถุประสงค์หลัก คือการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ภายใต้แนวคิด 12 สิงหามหาราชินี เดือนของแม่ เดือนแห่งความสุข โดยคณะทำงานยึดหลักการข้างต้น ผ่านความร่วมมือในการสร้างสรรค์อย่างสามัคคีของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการและเอกชน เพื่อให้กิจกรรมการแข่งขันหัวหินไตรกีฬาครั้งนี้ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุด สมกับเดือนของแม่ เดือนแห่งความสุข ที่ปรารถนาเห็นลูกๆ ร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ที่ยิ่งใหญ่แก่ชุมชนที่อยู่ร่วมกัน และท้ายสุด จากความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินการของทุกส่วน ย่อมสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศให้เกิดขึ้นต่อนานาอารยประเทศอย่างแน่นอน

และในนามของเจ้าบ้านที่รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของการจัดงานครั้ง เทศบาลเมืองหัวหินได้จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ ความปลอดภัย การจัดการจราจร และการจัดการแข่งขันในทุกด้านเพื่อการต้อนรับนักกีฬาและครอบครัวที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันหัวหินไตรกีฬานานาชาติ ครั้งที่ 3 อย่างเต็มที่ และเชื่ออย่างยิ่งว่า ทุกท่านที่เดินทางจะได้รับความประทับใจ และเทศบาลเมืองหัวหินจะได้ต้อนรับทุกท่านอีก กับการกลับมาเที่ยวชมหัวหินในเวลาสะดวกถัดๆ ไป

นอกจากนี้ นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในเมืองหัวหิน รวมถึงการแข่งขันหัวหินไตรกีฬานั้น ล้วนมีส่วนสำคัญในการเชื้อเชิญนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย ชาวต่างชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเดินทางของผู้คนทั่วไป และส่งเสริมให้ผู้คนได้เลือกเดินทางมายังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มากขึ้น อันจะเป็นการเสริมสร้างรายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวม และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังจะช่วยเสริมสร้างให้เมืองหัวหิน เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการเดินทางในหลากหลายวัตถุประสงค์ และมากมายรูปแบบการพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนทางธรรมชาติ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เมืองแห่งสถาปัตยกรรมสำคัญ เมืองแห่งดนตรี และท้ายสุดการเป็นเมืองแห่งกีฬา อันจะทำให้เมืองหัวหิน และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เป็นทางเลือกของการเดินทาง และท้ายสุด ประชากรในเมืองหัวหิน และประจวบคีรีขันธ์จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนมากขึ้น และมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 และ คุณชัยพร ปิยสุรประทีป กรรมการบริษัท สปอร์ตไบซิเคิล จำกัด ในฐานะบริษัทผู้ให้การสนับสนุนหลักการแข่งขันหัวหินไตรกีฬานานาชาติ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงกับการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่ของชาวไทยทุกท่าน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นการแข่งขันหัวหินไตรกีฬานานาชาติ กิจกรรมที่คัดสรร และให้การชื่นชมผู้ประสบความสำเร็จในฐานะผู้มีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด และดังที่ทราบผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการมีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดนั้น จะต้องมีวินัยในการฝึกฝนที่ดีเยี่ยม ทุ่มเท และมุ่งมั่นกับการซักซ้อมอย่างถึงที่สุด ซึ่งตรงกับพันธะกิจหลักที่บริษัท สปอร์ตไบซิเคิลที่ให้ความสำคัญมาตลอด นั่นคือ การส่งเสริมให้คนไทย และผู้สนใจได้ให้ความสนใจกับการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ผ่านการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากการสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคัดสรร และการนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายที่มีคุณภาพเยี่ยมเสมอมา เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้สนใจได้เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นจักรยานสเปเชี่ยไลซ์ จักรยานโคนอลโค และจักรยานฟรีเอเจนต์ ผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มนักกีฬาทั้งในการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ

   พร้อมกันกับการเชิญผู้สนใจทดสอบความสมบูรณ์ของสุขภาพกับการแข่งขันหัวหินไตรกีฬาครั้งนี้ บริษัท สปอร์ตไบซิเคิล ขอให้กำลังใจ และร่วมชื่นชมกับผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ โดยการร่วมสนับสนุนของรางวัลพิเศษ มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท สำหรับนักกีฬาชาย และนักกีฬาหญิง ในการแข่งขันประเภทเดี่ยว ที่ทำเวลาได้ที่ดีสุดจากการแข่งขันหัวหินไตรกีฬานานาชาติ 2554 ครั้งนี้

นอกจากนี้ ผู้สนับสนุนร่วมอย่าง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ยังมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปที่มาร่วมชมการแข่งขัน ในรายการ “ยามาฮ่าฟันรัน” ที่จะเป็นหนึ่งในโปรแกรมการแข่งขันที่เน้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับสมาชิกในครอบครัว โดยคุณพิทักษ์ ทับทิม ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันหัวหินไตรกีฬานานาชาติ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน ยามาฮ่า ฟันรัน เพิ่มเติมว่า

“ เป็นโปรเจคพิเศษ ที่อยากให้ผู้สนใจเข้าร่วมสนุกสนานเป็นสำคัญ โดยแบ่งประเภทของการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ ชายทั่วไป และหญิงทั่วไป สำหรับผู้สนใจเข้าแข่งขันจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 13 ปี โดยผู้ชนะการแข่งขันลำดับที่ 1 จะได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท ลำดับที่ 2 รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท และลำดับที่ 3 รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท นอกจากนี้ ผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน จะได้รับเหรียญที่ระลึกการแข่งขัน พร้อมกับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าฟีโอเร่ มูลค่ากว่า 46,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ที่บูธยามาฮ่า ในวันที่ 27 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. และวันที่ 28 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 6.00 – 8.00 น. โดยไม่เสียค่าสมัครแต่อย่างใด หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.huahintriathlon.com

แสดงผล 35 ครั้ง