ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญสัมผัสความงามจากภูมิปัญญาสู่ผ้าไหมร้อยสีพันลายในงาน “มหกรรม ไหมสุรินทร์ สุดยอดไหมโลก” เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๕๔

จังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงาน “มหกรรมไหมสุรินทร์ สุดยอดไหมโลก” เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้นในวันที่ ๑๐ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพภูมิปัญญาไหมสุรินทร์ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสุรินทร์และผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า จ.สุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัฒนธรรมการทอผ้ามานานและได้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม จนเป็นเอกลักษณ์ของ จ.สุรินทร์ ไม่ว่าจะเป็นลวดลายของผ้าไหม การผลิตเส้นไหมน้อย และกรรมวิธีการทอที่สลับซับซ้อนมีความละเอียดอ่อนในการทอ ทำให้ได้ผ้าไหมเนื้อแน่น นุ่ม เรียบ เงางาม และใส่แล้วเย็นสบาย ผ้าไหมที่สร้างชื่อเสียงให้ จ.สุรินทร์ ได้แก่ ผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง โดยการประดิษฐ์คิดค้นของ อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย รู้จักกันโดยทั่วไปเมื่อครั้งปี พ.ศ.๒๕๔๖ คราวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นของที่ระลึกแก่ผู้นำประเทศต่าง ๆ ในวาระที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ   จัดประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย หรือ APEC ผ้าไหมยกทองโบราณแต่ละผืนต้องใช้เวลาในการออกแบบลวดลาย เขียนแบบเก็บตะกอ นานร่วม ๒ - ๓ เดือน จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการทอผ้าที่ประณีต ต้องใช้ช่างทอประจำกี่ตั้งแต่ ๔ คนขึ้นไป ซึ่งลายที่เคยทอมากที่สุดต้องใช้ตะกอถึง ๑,๔๑๖ ตะกอ ใช้คนทอกว่า ๑๐ คน และทอได้เพียงวันละ ๕ - ๗ เซนติเมตรเท่านั้น นับเป็นภูมิปัญญาที่ต้องใช้ความสามารถและความชำนาญจริง ๆ

จังหวัดสุรินทร์ จึงกำหนดจัดงาน “มหกรรมไหมสุรินทร์ สุดยอดไหมโลก” เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้นในวันที่ ๑๐ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้าน  ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ นิทรรศการผ้าไหม ชุดโขนหลวง “ร้อยสี พันลาย ไหมสุรินทร์ สุดยอดไหมโลก” พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ การแสดงโขนหลวง และแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมสุดอลังการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การประกวดผ้าไหมระดับ จ.สุรินทร์ การเสวนาภูมิปัญญาและการออกแบบผ้าไหมสุรินทร์ การนวดแผนไทย, รถไฟน้อยชมหมู่บ้าน, การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้จากศิลปินที่มีชื่อเสียงอาทิเช่นคุณน้ำผึ้งเมืองสุรินทร์,  วงเกรนกรูเป็นต้น และอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส

สอบถามราย ละเอียด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๘๘๑๐ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๖๐๕ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์  โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๗๒๐ เรือนไทย บ้านท่าสว่าง โทร. ๐ ๔๔๑๔ ๐๐๑๕ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์  โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗ – ๘ e-mail : tatsurin@tat.or.th  www.tourismthailand.org/surin

แสดงผล 20 ครั้ง