ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญเยาวชนไทยหัวใจใหม่ภาคกลางร่วมงานสัมมนาและส่งผลงานสารคดีสั้นทางโทรทัศน์เข้าประกวด ในกิจกรรม “ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่”ภายใต้แคมเปญ เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน

(29 กรกฎาคม 2554)  ณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) จัดการสัมมนา “ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่” ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคภาคกลาง ถึงการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ ตามแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2554 “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน

นายประกิตติ์  พิริยะเกียรติ  รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)กล่าวว่า การสัมมนาที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ อยู่ภายใต้กิจกรรม “ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่” ภายใต้แคมเปญ เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน   ซึ่งมุ่งหวังว่าจะช่วยสร้างกระแสการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่  ที่ทำให้การท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นเพียงแค่การพักผ่อนหรือการสร้างความสุข แต่จะเป็นการเที่ยวที่พกหัวใจแห่งการอนุรักษ์ การแบ่งปัน และการให้ ไปยังทุกสถานที่ท่องเที่ยว สู่กลุ่มเป้าหมายเยาวชน นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ผู้จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาการท่องเที่ยวของไทย และช่วยเผยแพร่แนวความคิดนี้ไปสู่กลุ่มเพื่อน ครอบครัว สามารถขยายผลเป็นวงกว้างในระดับสังคมและระดับประเทศต่อไป”

กิจกรรม “ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ของ ททท. ที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้เที่ยวแค่ตัว แต่ต้องพกหัวใจดวงใหม่ออกเดินทางไปด้วยความรัก ความหวงแหน และรู้คุณค่าของทุกสถานที่ที่ได้ไป เพื่อคงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศอย่างยั่งยืน  ซึ่งการท่องเที่ยวแบบหัวใจใหม่นี้ ประกอบด้วย 5 คุณค่า ได้แก่ สำนึก สร้างสรรค์  ด้วยกัน  เข้าใจ  และด้วยหัวใจ  โดยถ่ายทอดผ่านกระบวนการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนซึ่งทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้รับสารและผู้ส่งสารที่มีประสิทธิภาพที่ดีได้ในเวลาเดียวกัน  และเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถนำข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ และมุมมองจากประสบการณ์มาวิเคราะห์ ประมวลผลภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ และถ่ายทอดสื่อสารต่อไปยังกลุ่มเพื่อน ครอบครัว ชุมชนและสังคมรอบตัว  จากผลงานของเยาวชนเอง ในรูปแบบสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ภายใต้แนวความคิด “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” โดยเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จะต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและรวมทีมให้ได้ทีมละ 4 คน และส่งผลงานเข้าประกวดในรอบคัดเลือกในรูปแบบของแผนงานการผลิตเบื้องต้น โดยจะคัดเลือกทีมเยาวชนเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน 10  ทีม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยวิทยากรรับเชิญพิเศษจากแวดวงภาพยนตร์และสารคดีโทรทัศน์ ซึ่งทั้ง 10 ทีมนี้ จะได้รับเงินทุนทีมละ 10,000 บาท สำหรับการนำไปผลิตเป็นผลงานจริง เพื่อพิจารณานำเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผู้ชนะเลิศต่อไป โดยผู้ชนะรางวัลต่างๆ จะได้รับเงินรางวัลมากมาย  อาทิ การเดินทางศึกษา“เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” โล่รางวัลและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจาก ททท. รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

การสัมมนา “ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่” ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน”ณ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4  โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสงขลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับนิสิต นักศึกษา ในสถาบันระดับอุดมศึกษาที่สนใจเข้าส่งผลงานสารคดีสั้นทางโทรทัศน์  และรับฟังกฎ กติกา เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อความเข้าใจที่ตรงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจและเกิดคุณค่า ตามหลักวิชาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดย ผศ.ดร.ธีรพันธ์  โล่ห์ทองคำ นักวิชาการและผู้อำนวยการผลิตรายการฉันรักเมืองไทย ทางโมเดิร์นไนน์ พร้อมรับฟังประสบการณ์ จากวิทยากรพิเศษ คุณเอส คมกฤษ ตรีวิมล ผู้กำกับภาพยนตร์และละคร มาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับเยาวชน  โดยมีพิธีกรชื่อดัง คุณปฏิภาณ ปฐวีการ (มอส) และคุณรินลณี  ศรีเพ็ญ  (จอย) ดำเนินการสัมมนา  ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะเข้าสู่การรับสมัครและเปิดรับผลงานจากเยาวชนที่สนใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานกิจกรรม“ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่” ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” โทร. 0 2503 9850-1 โทรสาร 0 2503 9826 หรือ www.tourismthailand.org, www.ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่.com, Facebook : ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่ และ E-mail: newheartmission@yahoo.com  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แสดงผล 15 ครั้ง