ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

นางงามผู้เข้ารอบการประกวด Miss Netherlands 2011 สิบสองคนสุดท้าย พร้อมคณะและสื่อมวลชนบินลัดฟ้าเพื่อเก็บตัวและร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทย

บ่ายวันนี้ (30 มิถุนายน 2554) ณ สำนักงานใหญ่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการ ททท. ให้การต้อนรับนางงามผู้เข้ารอบ 12 คนสุดท้ายจากการประกวด “Miss Netherlands Contest 2011” ในโอกาสที่เดินทางมาเพื่อแสดงความขอบคุณ ททท. ที่ให้การสนับสนุนการเดินทางมาเก็บตัวและทำกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวในประเทศไทย  พร้อมด้วยทีมงานกองประกวด รวมทั้งสื่อมวลชนทั้งนักเขียนและช่างภาพจากสถานีโทรทัศน์  RTL ประเทศเนเธอร์แลนด์ รวม  24 คนติดตามมาทำข่าวและเก็บบรรยากาศระหว่างการทำกิจกรรมในเมืองไทย

ทั้งนี้  ททท.สำนักงานปารีส  ได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้แก่สถานีโทรทัศน์ RTL  ประเทศเนเธอร์แลนด์  ในการจัดกิจกรรมนำคณะผู้เข้าประกวด Miss Netherlands จากเมืองต่างๆ จำนวน 12 คน พร้อมคณะเดินทางมาเก็บตัวในประเทศไทยระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2554  โดยจะเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร  พระนครศรีอยุธยา  ราชบุรี  หัวหิน  ปราณบุรี  พร้อมทั้งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism) อาทิ โครงการในพระราชดำริฯ  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศบางไทร  โครงการที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards  โดยจะได้มีโอกาสเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ควบคู่กันไปด้วย ได้แก่ กิจกรรมปลูกต้นไม้และทำฝาย รวมถึงปล่อยสัตว์น้ำที่ป่าชายเลน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์   ทั้งนี้  กิจกรรมดังกล่าวแบ่งการถ่ายทำออกเป็น 6 ตอน ส่วนใหญ่จะถ่ายทำที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำในตอน Environment category ที่จะเน้นสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย มีความยาว 45 นาที จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ RTL ของประเทศเนเธอร์แลนด์ในช่วงเวลา Prime Time ต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

นางภัทรพร  สิทธิวนิช  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานปารีส คาดหมายว่า จากการสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองประกวด เช่น การเผยแพร่รายการโทรทัศน์การเดินทางมาเก็บตัวนางงาม พร้อมนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ผ่านทางสถานี RTL 5  RTL 7  และ RTL 8 และประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักข่าว และสื่อออนไลน์อื่น ๆ ประมาณ 200 แห่ง ทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์ที่จะสามารถสร้างการรับรู้สู่กลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า 10 ล้านคน  และจะมีส่วนช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์และตลาดยุโรป ให้ตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น  จากการรับรู้ถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว สินค้าบริการท่องเที่ยวที่เป็นจุดขาย รวมทั้งภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศไทย ผ่านกลยุทธ์ Celebrity Marketing ที่ได้ผลทางการตลาด ส่งผลให้ไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

แสดงผล 32 ครั้ง