ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. ขอเชิญเยาวชนไทยหัวใจใหม่ ส่งผลงานสารคดีสั้นทางโทรทัศน์เข้าประกวดในกิจกรรม “ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่” ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน”

เย็นวันนี้ (20 มิถุนายน 2554)  ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท  นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่” ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” โดยมี นายคมกฤษ ตรีวิมล   ผู้กำกับภาพยนตร์รุ่นใหม่ ร่วมแถลงข่าว ดำเนินรายการโดย พีเค - ปิยะวัฒน์  เข็มเพ็ชร

นายสุรพล เศวตเศรนี  ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม “ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่” ภายใต้แคมเปญ เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน ครั้งนี้ ททท. มุ่งหวังว่า จะช่วยสร้างกระแสการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ที่ทำให้การท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นเพียงแค่การพักผ่อนหรือการสร้างความสุข แต่จะเป็นการเที่ยวที่พกหัวใจแห่งการอนุรักษ์ การแบ่งปัน และการให้ ไปยังทุกสถานที่ท่องเที่ยว สู่กลุ่มเป้าหมายเยาวชน นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ผู้จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาการท่องเที่ยวของไทย และช่วยเผยแพร่แนวความคิดนี้ไปสู่กลุ่มเพื่อน ครอบครัว สามารถขยายผลเป็นวงกว้างในระดับสังคมและระดับประเทศต่อไป”

 

กิจกรรม “ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ของ ททท. ที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้เที่ยวแค่ตัว แต่ต้องพกหัวใจดวงใหม่ออกเดินทางไปด้วยความรัก ความหวงแหน และรู้คุณค่าของทุกสถานที่ที่ได้ไป เพื่อคงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศอย่างยั่งยืน  ซึ่งการท่องเที่ยวแบบหัวใจใหม่นี้ ประกอบด้วย 5 คุณค่า ได้แก่ สำนึก สร้างสรรค์  ด้วยกัน  เข้าใจ  และด้วยใจ  โดยถ่ายทอดผ่านกระบวนการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนซึ่งทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้รับสารและผู้ส่งสารที่มีประสิทธิภาพที่ดีได้ในเวลาเดียวกัน  และเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถนำข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ และมุมมองจากประสบการณ์มาวิเคราะห์ ประมวลผลภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ และถ่ายทอดสื่อสารต่อไปยังกลุ่มเพื่อน ครอบครัว ชุมชนและสังคมรอบตัว  จากผลงานของเยาวชนเอง ในรูปแบบสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ภายใต้แนวความคิด “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” โดยเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จะต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและรวมทีมให้ได้ทีมละ 4 คน และส่งผลงานเข้าประกวดในรอบคัดเลือกในรูปแบบของแผนงานการผลิตเบื้องต้น โดยจะคัดเลือกทีมเยาวชนเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน 10  ทีม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยวิทยากรรับเชิญพิเศษจากแวดวงภาพยนตร์และสารคดีโทรทัศน์ ซึ่งทั้ง 10 ทีมนี้ จะได้รับเงินทุนทีมละ 10,000 บาท สำหรับการนำไปผลิตเป็นผลงานจริง เพื่อพิจารณานำเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผู้ชนะเลิศต่อไป โดยผู้ชนะรางวัลต่างๆ จะได้รับเงินรางวัลมากมาย  อาทิ ทุนการศึกษา แพ็คเก็จ “เที่ยวทั่วไทย” และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจาก ททท. รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

เยาวชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมผลิตผลงานสารคดีสั้นทางโทรทัศน์  และรับฟังกฎ กติกา เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อความเข้าใจที่ตรงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจและเกิดคุณค่า ตามหลักวิชาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดย ผศ.ดร.ธีรพันธ์  โล่ห์ทองคำ นักการตลาดและที่ปรึกษาด้านการตลาดชื่อดัง และรับฟังประสบการณ์  มุมมองด้านการผลิตสารคดีโทรทัศน์ จากวิทยากรรับเชิญพิเศษ อาทิ ผู้กำกับภาพยนตร์  ผู้กำกับสารคดีมืออาชีพ  และหลงใหลในการท่องเที่ยว มาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับเยาวชนทุกภูมิภาค เช่น เอส-คมกฤษ  ตรีวิมล ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องแฟนฉัน เพื่อนสนิท และ หมู-ชยนพ  ประกอบบุญ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องซัคซีสห่วยขั้นเทพ เป็นต้น  โดยมีพิธีกรชื่อดัง มอส-ปฏิภาณ        ปฐวีกานต์ และ พีเค-ปิยะวัฒน์  เข็มเพชร  ดำเนินการสัมมนา 

 สำหรับกิจกรรมเปิดตัว “ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่” กำหนดจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม โดยจะหมุนเวียนไปใน 4 ภูมิภาค ได้แก่  

ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น  ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2254  

ครั้งที่ 2  ภาคเหนือ  ณ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 

ครั้งที่ 3 ภาคใต้ ณ โรงแรมลีการ์เด้น หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร  ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท  ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2254    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานกิจกรรม“ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่” ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” โทร. 0 2503 9850-1 โทรสาร 0 2503 9826 หรือ www.tourismthailand.org, www.ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่.com, Facebook : ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่ และ E-mail: newheartmission@yahoo.com  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แสดงผล 16 ครั้ง