ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

จักรยานแรลลี่ รักษ์อยุธยามรดกโลก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ชมรมอยุธยาภิรักษ์มรดกโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้อง กำหนดจัดกิจกรรมแรลลี่จักรยานรักษ์มรดกโลกในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม

ชุมชน และศาสนา เพื่อให้อยุธยามีรูปแบบการพัฒนาในเชิงอนุรักษ์ที่ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อให้ศิลป วัฒนธรรม ชุมชน และสภาพแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และให้เกิดความประทับใจต่อผู้มาเยือน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวจุฑาทิพย์  จริญลาภ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแรลลี่จักรยานเป็นกิจกรรมแรกในการเปิดตัวของชมรมอยุธยาภิรักษ์มรดกโลก โดยกำหนดพื้นที่กิจกรรมในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และบริเวณใกล้เคียง มีเส้นทางเป้าหมายผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ จัดได้ว่าเป็นการชมโบราณสถาน ชมแสง สี ในยามเย็น และยามค่ำ พร้อมการออกกำลังกายควบคู่กันไป กิจกรรมนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการรวมตัวของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการมีส่วนร่วม รวมถึงการขยายเครือข่ายการอนุรักษ์เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชน และบุคคลทั่วไปได้เกิดความรัก ความเข้าใจ และหวงแหนความเป็นเอกลักษณ์เมืองเก่า โดยได้แบ่งเป็นประเภทเดี่ยว และประเภททีม และมีเส้นทางให้เลือกร่วมกิจกรรม ๔ เส้นทาง แต่ละเส้นทางจะผ่านวัด และโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์        

ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสมัครร่วมกิจกรรมโครงการจักรยานแรลลี่ รักษ์อยุธยามรดกโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และลุ้นรับรางวัลอีกมากมาย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖ – ๗  โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๘

แสดงผล 59 ครั้ง