ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔

เทศบาลนครนครราชสีมา กำหนดจัดงานประเพณีอันดีงามตามรอยเส้นทางพระพุทธศาสนา ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๔  “พลังศรัทธา แห่เทียนโคราช” ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ สวนเมืองทอง, สวนท้าวสุรนารี, สวนอนุสรณ์สถานฯ และบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นายอรรถพล   วรรณกิจ  ผู้อำนวยการ  ททท. สำนักงานนคราชสีมา เปิดเผยว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชสีมา ในปี ๒๕๕๔ “พลังศรัทธา แห่เทียนโคราช” พลังบุญแห่งความศรัทธาอันเป็น     มหามงคลยิ่งใหญ่   โดยเน้นองค์ประกอบของต้นเทียน  สุดยอดการแกะสลักและการหล่อต้นเทียนอันสวยงาม ที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า การเทิดพระเกียรติ และวัฒนธรรมประเพณีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศของการแห่เทียนพรรษาที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น และร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อันจะเป็นสิริมงคลสูงยิ่ง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดต้นเทียนพรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การนั่งสมาธิวิปัสสนา  ฟังธรรมบรรยายจากพระวิทยากร  ถวายความจงรักภักดี   พระบรมรูปหล่อจำลองจากเทียน เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ทั้ง ๙ รัชกาล ที่ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดนครราชสีมา กราบไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปประจำวันเกิด รูปหล่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ๙ วัดของจังหวัดนครราชสีมา ทำบุญถวายสังฆทาน ทำบุญถวายแผ่นเทียนจารึกเพื่อไปหล่อพุทธบูชา การแสดง แสง สี เสียง ขบวนรถเทียนพรรษา มหกรรมสินค้า OTOP อาหารพื้นเมือง มหรสพสมโภช และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายตลอดการจัดงาน

นักท่องเที่ยวที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๗ ๕๙๓๓ www.facebook.com/koratcandle หรือที่ ททท. สำนักงานนครราชสีมา  โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓๐, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖

แสดงผล 90 ครั้ง