ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ชวนเที่ยวอีสานสุขใจ อิ่มบุญ อิ่มท้องกับเงาะ - ทุเรียน แสนอร่อยที่ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “เทศกาลเงาะ - ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ ๕๔” ในวันที่ ๑๗-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) อ.เมือง สวนเกษตรบ้านซำตารมย์ อ.กันทรลักษ์ และสวนเกษตรบ้าน ซำขี้เหล็ก อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด  ศรีสะเกษ

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มบริเวณทางด้านเหนือของจังหวัด ส่วนบริเวณตอนล่างของจังหวัด เป็นพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาเป็นแนวกั้นประเทศระหว่างไทยและกัมพูชา  ด้วยสภาพที่เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ดินในพื้นที่จึงมีระดับความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุต่างๆ เหมาะแก่การทำเกษตร และสามารถให้ผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมากและมีคุณภาพสูง คนในพื้นที่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกเงาะ - ทุเรียนประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ สร้างมูลค่าการผลิตให้จังหวัดปีละกว่า ๑๖๐ ล้านบาท โดยเฉพาะเงาะ – ทุเรียน มีการปลูกมากที่สุดใน อ.กันทรลักษ์ ที่บ้านซำตารมย์ และ อ.ขุนหาญ ที่บ้านซำขี้เหล็ก นอกจากนี้ยังมีผลผลิตอื่น ๆ เช่น ลำไย ลองกอง มังคุด กระท้อน สะตอ ฝรั่ง และข้าวโพด

จังหวัดศรีสะเกษจึงกำหนดจัดงาน “เทศกาลเงาะ - ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ ๕๔”  ในวันที่ ๑๗-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) อ.เมือง      สวนเกษตรบ้านซำตารมย์ อ.กันทรลักษ์ และสวนเกษตรบ้านซำขี้เหล็ก อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษกิจกรรมในงานได้แก่ การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะเงาะ - ทุเรียนและผลผลิตเกษตรอื่นๆ ซึ่งผลิตได้ดีในจังหวัดศรีสะเกษ เช่น สะตอ องุ่น ฟักทอง ข้าวโพดหวาน มังคุด ฝรั่ง ลำไย ลองกอง ฯลฯ โดยเกษตรกรจำหน่ายเอง การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน นิทรรศการทางการเกษตรและความรู้อื่นๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชน ขบวนแห่รถตกแต่งด้วยผลไม้ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ เงาะพันธุ์โรงเรียน ทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพืชอื่นๆ การแข่งขันกินเงาะ - ทุเรียน การแข่งขันตำส้มตำผลไม้ประกอบลีลา การประกวดสัตว์เศรษฐกิจ/สัตว์สวยงาม การแข่งขันสาวไหม การจัดดอกไม้ กระเช้าผลไม้ การประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม การแสดงวัฒนธรรมสี่เผ่าไท และการแสดงดนตรีของนักเรียน

ปีนี้พิเศษสุดกับ ๓ กิจกรรม คือ

๑. ทัวร์สวนผลไม้ “อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” กับโปรโมชั่น ๕๐ บาท

๒. แรลลี่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร “เที่ยวครบรส ที่ศรีสะเกษ”   (เฉพาะในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔)

๓. แพคเกจทัวร์ “เที่ยวอีสานสุขใจ อิ่มบุญ อิ่มท้อง กับเงาะ – ทุเรียน แสนอร่อย  ที่ศรีสะเกษ” วันที่ ๑๗ -๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ อัตราค่าบริการ ท่านละ ๒,๙๙๙ บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

- สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๖๑ ๑๓๙๗

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๘๑ ๔๗๖๗

- สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ โทร.๐ ๔๕๖๑ ๒๗๑๐

- วรรณนิภา ทราเวล โทร. ๐ ๔๕๖๔ ๓๒๑๓

- ชัยอีสานทัวร์ โทร. ๐ ๔๕๙๑ ๙๘๒๘, ๐๘๙ ๘๔๖ ๙๕๐๘

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร.

  ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗ - ๘ E-mail : tatsurin.tat.or.th   

  www.tourismthailand.org หรือโทร. ๑๖๗๒

แสดงผล 46 ครั้ง