ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพเกาหลีใต้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวทั้งจากไทยและเกาหลีใต้ 23-24 พฤษภาคม นี้

                   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพเกาหลีใต้ ในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านสถานการณ์และแนวโน้มทางการท่องเที่ยว  กลยุทธ์และการดำเนินการทางการตลาด  พฤติกรรมและความต้องการทางการตลาด  รวมถึงและการทำการตลาดออนไลน์สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพเกาหลีใต้  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินการทางการตลาดการท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม ตรงตามแนวโน้มความต้องการทางการตลาด อันจะนำมาสู่การเพิ่มศักยภาพการเป็นนักการตลาดมืออาชีพและขีดความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ โดยกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

                   ททท. ได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดท่องเที่ยวจาก ททท. และผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและจากประเทศเกาหลีใต้ที่ประสบความสำเร็จในการทำการตลาด อาทิ การบรรยายโดยวิทยากรจากประเทศเกาหลีใต้ อาทิ

                    -  หัวข้อ “Thailand, popular enough for Korea FIT market?”  โดย Mr. Kang, Hee Min, CEO of RTS Group in Korea

                    -   หัวข้อ “Understanding of Korea Honeymoon Market”  โดย Ms. Kim, Bo Yeon, Manager of Honeymoon Resort Travel Agent”

                    -   หัวข้อ “Understanding of Korea Package Market and its strategies” โดย Ms. Kim, Jung A, Manager of Mode Tour Travel Agent

                 สำหรับ ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาท่านละ 800 บาท (รับจำนวนจำกัด) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://thai.tourismthailand.org ในหมวดข่าวอัพเดท หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานฝึกอบรม กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ททท. โทร 0 2250 5500 ต่อ 4477-8 โทรสาร 0 2250 5694   e-mail : ttndiv@tat.or.th

 

แสดงผล 43 ครั้ง