ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๔

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วม “งานประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๔” วันที่ ๑๕ -๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ / ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ( ณ วัดแจ้งสว่าง) 

เวลา ๐๘.๓๐ น.                  - ผู้ว่าราชการขังหวัดสุรินทร์ และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ วัดแจ้งสว่าง

                                             - พิธีโกนผมนาค ณ วัดแจ้งสว่าง

เวลา ๑๔.๐๐ น                    - พิธีสู่ขวัญนาค ณ วัดแจ้งสว่าง

                                              - กลางคืนชมมหรสพสมโภช ณ วัดแจ้งสว่าง

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ / ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖

เวลา ๐๙.๐๐ น.                    - นาคและญาติพร้อมกัน ณ วัดแจ้งสว่าง / ถวายภัตตาหารเพล

เวลา ๑๒.๐๐ น.                   - ขบวนแห่นาคและผู้ร่วมงานเตรียมพร้อม ณ วัดแจ้งสว่าง

เวลา ๑๓.๐๐ น.                   - เริ่มเคลื่อนขบวนแห่นาคด้วยช้างจากวัดแจ้งสว่าง – ไปยังดอนบวช (วังทะลุ)

เวลา ๑๔.๐๐ น.                   - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หรือผู้แทน ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน(วังทะลุ)

                                              -  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ๑ รายการ

                                              -  นายอำเภอท่าตูมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

                                              -  ประธานคณะกรรมการจัดงาน (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์)       กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน

                                              -  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หรือผู้แทน กล่าวเปิดงาน / กดปุ่มจุดบั้งไฟเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการ

                                              - เสร็จพิธี

                                              - กลางคืนชมมหรสพสมโภช ณ วัดแจ้งสว่าง

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ / ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

เวลา ๑๓.๐๐ น.                   - พิธีอุปสมบท ณ วัดแจ้งสว่าง

                                             - กลางคืนชมมหรสพสมโภช ณ วัดแจ้งสว่าง

 

แสดงผล 37 ครั้ง