ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

โครงการวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี  ที่จะนำท่านดื่มด่ำไปกับ 3 เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ที่รับรองความประทับใจตลอดระยะเวลาการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมความสวยงามของดอกไม้ ความงดงามของจิตรกรรมภายในวัดวาอารามเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และส่งท้ายด้วยการเก็บภาพบรรยากาศ รวมถึง เลือกซื้อสินค้า อาหารอร่อย พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำภายในตลาดน้ำอีกด้วย

 โครงการวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์ กำหนดจัดขึ้น 3 เส้นทางด้วยกัน

เส้นทางที่ 1 วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2554  ชมจิตรกรรมฝาผนัง อายุกว่า 300 ปี ณ วัดภูเวก- เดินชมสวนชวนชม ลีลาวดี – นมัสการพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุด ที่วัดบางจาก และปิดท้ายด้วยการเดินเที่ยวภายในเกาะเกร็ด

เส้นทางที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2554 ชมจิตรกรรมฝาผนัง อายุกว่า 300 ปี ณ วัดภูเวก – ชมพระนอนที่ใหญ่ที่สุด ของจังหวัดนนทบุรี ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม - ชมวัดเสาธงหิน – เดินเที่ยวชุมชนเก่า ณ วัดปรางค์หลวง ปิดท้ายด้วยการได้เพลิดเพลินกับถนนสายไม้ดอกไม้ประดับ เลือกซื้อพันธุ์ไม้ได้ตามใจชอบ

เส้นทางที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2554 ชมจิตรกรรมฝาผนัง อายุกว่า 300 ปี ณ วัดภูเวก – ชมสถาปัตยกรรมอลังการความยิ่งใหญ่ และงดงามที่วัดเล่งเน่ยยี่ อำเภอบางบัวทอง เลือกซื้อเลือกชมของตกแต่งบ้าน และตกแต่งสวน ณ ไม้ดอกไม้ประดับสมบัติบุรี แวะรับประทานอาหารที่ตลาดน้ำไทรน้อย ปิดท้ายการเดินทางด้วยการชมสวนปาล์ม สวนปรง และแหล่งผลิตมะม่วง R-2

เพียงแค่วันเดียวท่านก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีได้อย่างหลากหลาย หากท่านยังไม่มีเส้นทางการท่องเที่ยวใด ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมเดินทางไปกับเราแล้วท่านจะสัมผัสถึงความสุขและความประทับใจจากการเดินทางในครั้งนี้ไม่รู้ลืม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ (รับจำนวนจำกัดและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

แสดงผล 67 ครั้ง