ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2554

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล   กำหนดจัดการแข่งขัน “วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2554”  ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2554  ณ เกาะตะรุเตา  จังหวัดสตูล   เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อระลึกถึงประวัติศาสตร์แห่งเกาะตะรุเตา ที่ในอดีตเคยเป็นดินแดนสำหรับนักโทษ แต่ในปัจจุบันเป็นสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวเกาะตะรุเตา   โดยจัดการแข่งขัน 2 ประเภท คือ

   1. ฟันรัน 4 กม.  ประกอบด้วย รุ่นทั่วไป ชาย  รุ่นทั่วไป หญิง และ ครอบครัว

   2. มินิมาราธอน 10.5 กม.   ประกอบด้วย รุ่นเยาวชน 20 ปี /  รุ่นทั่วไป /  รุ่นอายุ 35-44 ปี / อายุ 45-54 ปี /อายุ 55-64 ปี /อายุ 55 ปีขึ้นไป เฉพาะหญิง/ อายุ 65 ปีขึ้นไปเฉพาะชาย 

 รางวัลสำหรับการแข่งขัน

   1. ฟันรัน   ผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1-3 รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล   รวม 3 ประเภท 8,000 บาท

    2. มินิมาราธอน  ผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1-3 รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 2,000/1,500/1,000 ผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่ 4-5 รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล รางวัลละ 500 บาท

 อัตราค่าสมัครเข้าแข่งขัน    (รวม ค่าเรือไป-กลับ  อาหาร 3 มื้อ เสื้อคอกลม /ไม่รวมค่าที่พัก)

          1. ฟันรัน รุ่นทั่วไป คนละ 500 บาท รุ่นครอบครัว 3 คน (พ่อ,แม่,ลูก) หรือ (พ่อ-แม่,ลูก,ลูก)  1,300 บาท

          2. มินิมาราธอน รุ่นเยาวชน  คนละ 400 บาท  รุ่นทั่วไปและรุ่นอื่นๆ  600 บาท

นอกจากการแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์  ยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาชายหาด อีก 4 รายการ ประกอบด้วย

1. วอล์คแรลลี่ผสม   /2. ฟุตบอล 5 คน ชาย  /3. วอลเลย์บอล 2 คน หญิง /4. ชักเย่อ ชาย-หญิง 6 คน

ทั้งนี้ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมของรางวัลทุกประเภท

          การท่องเที่ยวประเทศไทย(ททท.) สำนักงานตรัง  จึงขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเข้าแข่งขันและร่วมงานวิ่งย้อนรอยประวัติตะรุเตา ครั้งที่ 9 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 พร้อมสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ สวยงาม แห่งเกาะตะรุเตา 

แสดงผล 46 ครั้ง