ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เทศกาลสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และชุมชนเข้มแข็งจังหวัดนครปฐม จัดงาน “เทศกาลสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2554เวลา 10.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม     

นางสาวอังคณา  พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) กล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เป็นประเพณีที่งดงาม เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความอบอุ่น โดยการใช้น้ำเป็นสื่อในการช่วยให้มีความผูกพันกันภายในครอบครัวและเชื่อมสัมพันธไมตรี ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ คือ คุณอดุล จันทรศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์-บทความ) , คุณธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) , คุณประยงค์ ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ในวันที่ 13 , 14 และ 15 เมษายน ตามลำดับ อีกทั้งยังมีการสาธิตงานภูมิปัญญาไทย เช่น สาธิตการทำหัวโขน การทำเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล งานดอกไม้ประดิษฐ์ การตัดกระดาษสี การถักแก้ว แกะสลักกะลา จำหน่ายอาหารคาว-หวาน ชมและฟังดนตรีไทย ดนตรีลูกทุ่ง การแสดงโปงลาง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ในวันที่ 15 เมษายน ยังมีกิจกรรมแบ่งปันความรู้ ลานเสวนา “ข้าวปลาอาหาร วันวาน-ชุมชนนครชัยศรี ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย” จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และที่พิเศษในช่วงจัดงานผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ฟรี!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย โทร. 0 3433 2607 , 0 3433 2109 , 0 3433 2607 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8  E-mail : tatsmsk@tat.or.th

แสดงผล 25 ครั้ง