ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

687 ปี สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดจัดงานสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ 687 ปี  ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      

 งานสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ 687 ปี ในปี 2554 โดยถือว่าเป็นการจัดงานบุญประจำปีของวัด พิธีบำเพ็ญบุญทางพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างกุศลอุทิศแด่บุรพชนผู้มีพระคุณและอดีตเจ้าอาวาสทุกๆรูปของวัดพนัญเชิงวรวิหาร พิธีมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ-สามเณร และนักเรียน-นักศึกษา จากโรงเรียนและสถาบันต่างๆ ในเขตพระนครศรีอยุธยา มีการประมูลโคมไฟหลวงพ่อโต มีการจัดตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ที่มาวัดพนัญเชิงวรวิหารทุกท่านตลอดทั้งวัน ชมการแสดงงิ้วจากคณะอุปรากรจีนและมหรสพอื่นๆ รวมถึงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการอันเป็นสาธารณประโยชน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3533 6554 กด 2 และ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 6076-7

แสดงผล 14 ครั้ง