ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

จังหวัดกระบี่ ผนึกกำลัง ร่วมกับ ภาครัฐและเอกชน จัดงาน “Krabi Rock & Fire International Contest 2011”

       จังหวัดกระบี่ โดย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ อบต.อ่าวนาง ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไร่เล ชมรมปีนหน้าผาไร่เล ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวต้นไทร และ ททท.สำนักงานกระบี่  ผนึกกำลังจัดงาน  “Krabi Rock & Fire International Contest 2011” เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์จังหวัดกระบี่เป็น Rock Climbing Destination

      จังหวัดกระบี่ ผนึกกำลัง ร่วมกับ ภาครัฐและเอกชน จัดงาน Krabi  Rock & Fire International Contest 2011”  ระหว่างวันที่ 16 – 17 เมษายน 2554  ณ  หาดต้นไทร และหาดไร่เล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปีนผาของจังหวัดกระบี่ และส่งเสริมให้กิจกรรมการแข่งขันปีนหน้าผาเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดกระบี่ รวมทั้งนำเสนอภาพลักษณ์จังหวัดกระบี่ เป็น Rock Climbing  Destination ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักปีนหน้าผาว่าหากนึกถึงการปีนผาต้องไปปีนที่จังหวัดกระบี่ เนื่องจากมีหน้าผาที่สวยงามติดอันดับโลก  มีธรรมชาติที่สวยงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวครบครัน  มีเส้นทางปีนผากว่า 600 เส้นทาง นักปีนผาสามารถเลือกปีนได้ตามระดับความยากง่ายและความท้าทายที่ต้องการ  นอกจากนี้ยังมีลักษณะเด่นคือเมื่อปีนขึ้นไปบนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนยีภาพอันสวยงามของจังหวัดกระบี่ เช่น ภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาคล้ายรองเท้าบู๊ท เรือสำเภา   รวมทั้งมองเห็นหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะปอดะ เกาะทับ เกาะไก่ ฯลฯ   โดยปีนี้ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น  2 ประเภท คือ    Lead Climbing Marathon และ Speed Climbing                       

     นอกจากกิจกรรมการแข่งขันปีนผาแล้ว ยังมีการจัด การแข่งขันควงไฟ  (Fire Contest)   คาดว่าหลังจากการจัดกิจกรรมปีนผานานาชาติครั้งนี้จะทำให้จังหวัดกระบี่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับชาติและระดับสากลมากขึ้นรวมทั้งจะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในภาพรวมได้เป็นอย่างดี   ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โทร. 0 7562 3944 แฟ็กซ์  0 7562 3955

Email: tourism@krabi-tourism.org   

ชมรมปีนหน้าผาไร่เล คุณสมเดช  โทร. 089-2940686 , คุณเจน  โทร. 081-7972517

Fax: 075-662191  ATTN: Railay Rock Climbing Club

ททท. สำนักงานกระบี่

โทรศัพท์ 0 - 7562 – 2163 โทรสาร  0 - 7562 - 2164

E-mail:  tatkrabi@tat.or.th

แสดงผล 23 ครั้ง