ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จับมือ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เชิญชวนนักท่องเที่ยวไทยร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปกับขบวนรถไฟถวิลหาอดีต “หัวจักรไอน้ำนำเที่ยว” ตลอดปี ๒๕๕๔

นายธวัชชัย  อรัญญิก  รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดในประเทศ เปิดเผยว่า ภูมิภาคภาคกลางเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของสินค้าการท่องเที่ยว เป็นพื้นที่ที่ยังคงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีตตลอดจนงานเทศกาลประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดทั้งปี  เมื่อผนวกกับจุดแข็งของภาคกลาง ซึ่งจะมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึงพื้นที่  นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจออกเดินทางได้โดยไม่ต้องวางแผนล่วงหน้านาน เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง ด้วยพาหนะเดินทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น รถโดยสารสาธารณะ  รถเช่า  รถยนต์ส่วนตัว เรือโดยสาร รวมถึง “รถไฟ” ซึ่งจัดเป็นพาหนะที่สามารถรองรับผู้เดินทางได้คราวละมาก ๆ ทั้งยังสามารถสร้างบรรยากาศ เพิ่มอรรถรสตลอดการเดินทาง ให้นักท่องเที่ยวได้สามารถสัมผัสบรรยากาศวิถีไทย ซึ่งยังคงมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบ “การท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต” ได้เป็นอย่างดี

ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ร่วมมือกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) จัดโครงการ “มหัศจรรย์วันเดียวรถจักรไอน้ำพาเที่ยวใกล้กรุง” ตลอดปี ๒๕๕๔โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวระยะใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยรถไฟ ทั้งยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์การเดินทางท่องเที่ยวทางรถไป ตลอดจนเป็นกิจกรรมร่วมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระขนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา “มหัศจรรย์วันเดียว รถจักรไอน้ำ พาเที่ยวใกล้กรุง” เป็นการจัดนำขบวนรถจักรไอน้ำ ที่มีหัวจักรรถไฟในยุคแรก    ซึ่งใช้กลไกการขับเคลื่อนด้วยระบบไอน้ำ มาจัดเป็นรถจักรไอน้ำขบวนพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว โดยได้เพิ่มเส้นทางการ เดินรถและความถี่ในการเดินทาง จาก เดิมปีละ ๔ ครั้ง (๒๖ มีนาคม “วันสถาปนากิจการรถไฟไทย”, ๑๒ สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ”, วันที่ ๒๓ ตุลาคม “วันปิยะมหาราช” และ วันที่ ๕ ธันวาคม “วันพ่อแห่งชาติ”) เพิ่มขึ้นเป็น ๙ ครั้ง ซึ่งได้กำหนดวันเวลาในการเดินทาง พร้อมจังหวัดเป้าหมายปลายทางแล้วดังนี้

จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๖ เมษายน ๒๕๕๔   เส้นทางมหัศจรรย์วันเดียวเที่ยวแปดริ้ว

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔  เส้นทางเที่ยวตลาดโบราณ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์

๑๗ กันยายน ๒๕๕๔  เส้นทางนั่งม้าเหล็ก ล่องนาวา หรรษาเมืองแปดริ้ว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔   เส้นทางเที่ยวยลมรดกโลกเลื่องลือ สมชื่อเมืองกรุงเก่า

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔   เส้นทางเที่ยวเมืองเก่าน่ายล ชุมชนนานาชาติ

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔   เส้นทางยลตลาด แหล่งยุทธศาสตร์ มหาราชชาติไทย

จังหวัดนครปฐม

๒๓ เมษายน ๒๕๕๔   เส้นทางเที่ยวปฐมนคร พักผ่อนใกล้กรุง

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔    เส้นทางเที่ยวเพลิน เดินพิศ ชิดกรุง

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔      เส้นทางเที่ยวเพลิน เดินพิศ พินิจปฐมนคร

 นายธวัชชัย  อรัญญิก กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการทำงานในเชิงบูรณาการ ระหว่าง ททท. รฟท. และ สทน. ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างกระแสให้มีนักทัศนาจรเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางและจะสามารถสร้างการรับรู้ในภาพลักษณ์ของ “การท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต” ในพื้นที่ภาคกลาง ได้เพิ่มมากขึ้น โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ จากการหมุนเวียนของข่าวสาร (Circulation) ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ตลอดจนจะสามารถกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการให้ความใส่ใจต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม อันจะช่วยตอบสนองแคมเปญของ ททท. “เที่ยวหัวไทยใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง

สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองการเดินทางได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๘๗๐๑ ต่อ ๕๒๑๗ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ๐ ๒๑๙๒ ๑๙๒๔ – ๖ Call Center การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ๑๖๗๒ Call Center การรถไฟแห่งประเทศไทย  ๑๖๙๐ หรือ เข้าชมรายละเอียดข้อมูลได้ที่ เว็บไซด์  WWW.เที่ยวภาคกลาง.Com   WWW.railway.co.th

แสดงผล 32 ครั้ง