ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานนิทรรศการ ประกวดและอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ กรุงเก่า ครั้งที่ 1

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย จัดโครงการงานนิทรรศการ ประกวดและอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์  กรุงเก่า ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2554 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับสมาคมพระเครื่องพระบูชา เพื่อเป็นการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชา และเหรียญคณาจารย์ อันเป็นมรดกของชาติ และเป็นการส่งเสริมปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในทางพุทธศาสนา นอกจากนี้เป็นการหารายได้ก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา (ทุ่งหันตรา) เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพระเครื่อง พระบูชาและเหรียญคณาจารย์ในวันที่ 19-20มีนาคม 2554 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. การประมูลพระเครื่อง พระบูชาและเหรียญคณาจารย์ วันที่ 19 มีนาคม 2554 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. และที่สำคัญคือการประกวดพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ในวันที่ 20 มีนาคม 2554 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขอเชิญชวนผู้มีความรู้ ความเข้าใจและผู้สนใจเข้าร่วมงานการจัดนิทรรศการ การประกวดและอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ กรุงเก่า ครั้งที่ 1 ซึ่งจะทำให้เกิดการกระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อีกทางหนึ่งด้วย

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าเที่ยวชมงาน “โครงการจัดงานนิทรรศการ ประกวดและอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ กรุงเก่า ครั้งที่ 1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ทำการปกการปกครองจังหวัด โทร. 0 3533 6538 หรือ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 6076-7 หรือ Call Center 1672 เบอร์เดียว เที่ยวทั่วไทย

แสดงผล 46 ครั้ง