ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน นิทรรศการศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯประจำปี 2554 ณ สยามพารากอน.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำหนดจัดงาน  “นิทรรศการศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ  ประจำปี 2554”  ณ Life Style Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ทั้งจัดแสดงผลงานชิ้นยอดเยี่ยมของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ  และเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนการฝึกอบรมบุตรหลานเกษตรกรผู้ยากไร้ ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการ  ศิลปาชีพ การจัดจำหน่ายและการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ  โดยกำหนดจัดขึ้นจำนวน  4  ครั้ง ดังนี้  ครั้งที่ 1  นิทรรศการศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา วันที่  23 มีนาคม - 3 เมษายน 2554  ครั้งที่ 2  นิทรรศการภาพวาดสีน้ำ วันที่ 1 - 12  มิถุนายน 2554  ครั้งที่ 3  นิทรรศการหัตถศิลป์พื้นบ้านไทย วันที่  14 - 25 กันยายน 2554  และครั้งที่ 4  นิทรรศการชื่นชมนานาศิลปาชีพไทย วันที่  21 ธันวาคม 2554 - 1 มกราคม 2555

ททท. คาดว่าการจัดงาน  “นิทรรศการศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ประจำปี 2554” ในครั้งนี้ จะสามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวรู้จักศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ และเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางเข้ามาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้น

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3524-6076-7 หรือศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โทรศัพท์  0-3536-6252-4 โทรสาร 0-3536-6092 

แสดงผล 20 ครั้ง