ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

มูลนิธิใบไม้เขียว จับมือ 5 องค์กรชั้นนำของไทย สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น.  มูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 5 องค์กรร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง สมาคมโรงแรมไทย และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้มีความยั่งยืนต่อไป

ภายใต้แนวคิดด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสการท่องเที่ยวโลกที่จะมีขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 3 ยักษ์ใหญ่รัฐวิสาหกิจผู้คร่ำหวอดด้านการใช้ทรัพยากรพลังงานคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และน้ำ คือการประปานครหลวงของประเทศไทย และผู้ที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานเอกชน คือสมาคมโรงแรมไทย และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจับมือเพื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป

ความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่ามูลนิธิใบไม้เขียวซึ่ง  ก่อตั้งโดย 6 องค์กร คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , สมาคมโรงแรมไทย , โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (UNEP), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การประปานครหลวง และ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยจุดประสงค์หลักคือ การสร้างมาตรฐาน “โรงแรมใบไม้เขียว” ให้ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือที่ได้จัดให้มีการลงนามในครั้งนี้จะเป็นการตอบรับกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มใส่ใจต่อสุขภาพเป็นหลัก

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มูลนิธิใบไม้เขียว : โทรศัพท์ 02-250-5500 ต่อ 2064, 02-652-8321, 02-281-9496 E-mail : contact@greenleafthai.org  , greenleafthai@gmail.com Website : http://www.greenleafthai.org

แสดงผล 14 ครั้ง