ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1

 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้วร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดจัดงานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2554 ณ ลานหน้าวัดธรรมจริยาภิรมย์ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เวลา 08.00 - 22.00 น. เพื่อเป็นการกระจายช่องทางการค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเพื่อผลักดันให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทางเลือกใหม่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

นางสาวอังคณา  พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า ในแต่ละอำเภอของจังหวัดสมุทรสาครจะมีสินค้าที่มีชื่อเสียงแตกต่างกัน คือ อำเภอเมืองฯ มีชื่อเสียงทางด้านอาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูป อำเภอกระทุ่มแบนมีชื่อเสียงทางด้านเครื่อง  เบญจรงค์ และอำเภอบ้านแพ้วมีชื่อเสียงทางด้านผักและผลไม้นานาพันธุ์ ซึ่งของมีชื่อเสียงทั้ง 3 อำเภอได้ถูกรวบรวมอยู่ในงานมกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 กว่า 200 คูหา โดยเฉพาะผักและผลไม้ นักท่องเที่ยวสามารถลองลิ้มชิมรสได้อย่างราคาย่อมเยากับเกษตรกรผู้ปลูกโดยตรง อีกทั้งได้เรียนรู้และฝึกอบรมกับศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะหมุนเวียนมาถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวตลอดการจัดงาน อาทิ ศูนย์เรียนรู้ขนมต่าง ๆ บ้านไทรทอง ศูนย์เรียนรู้การแกะสลักกะลา ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กลึง เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว และภายในงานนักท่องเที่ยวสามารถรับประทานผลไม้ต่างๆ เช่น ลำไย องุ่น มะพร้าว กล้วย ส้ม ชมพู่ มะม่วง ฯลฯ เพียงอิ่มละ 20 บาท นอกจากนี้ยังมีเรือพานักท่องเที่ยวชมสวนผลไม้ในเขตอำเภอบ้านแพ้วอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว โทร. 0 3448 1033 หรือ คุณสมศักดิ์  ทองคำ โทร. 08 9889 6831 หรือ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม  โทร. 0 3475 2847-8  E-mail  :  tatsmsk@tat.or.th หรือ Call Canter 1672

 

แสดงผล 12 ครั้ง