ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท.เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เข้าร่วมสัมมนา ” Love & Money; The Most Powerful Forces in Bridal Marketing “ กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศ

เช้าวันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2554) ณ ห้อง Lotus Suite 7 Centara Grand at Central World  นางจุฑาพร  เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป  แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาในหัวข้อ “Love & Money; The Most Powerful Forces in Bridal Marketing” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ “Memorable Honeymoon in Thailand 2011   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มฮันนีมูนในสหรัฐอเมริกา ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยได้รับทราบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำตลาดเจาะกลุ่มฮันนีมูนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวชาวไทย จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมในงาน

การจัดงานสัมมนาครั้งนี้  ททท.ได้ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทยใน 7 พื้นที่หลัก ได้แก่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย กระบี่ ภูเก็ต สมุย และหัวหิน- ปราณบุรี ในการเสนอขาย แพ็คเกจท่องเที่ยวสำหรับคู่ฮันนีมูน ที่มีความพิเศษกว่าแพคเกจที่เสนอขายในท้องตลาดทั่วไป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวแพคเกจให้กับลูกค้า  เช่น การจัดบริการรับ- ส่ง จากสนามบิน - โรงแรม บริการสปาสำหรับคู่รัก และมื้อค่ำท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ www.honeymooning-in-thailand.com เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่และเสนอขายแพ็คเกจดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา            

ในโอกาสเดียวกันนี้  ททท. ได้เชิญ Ms. Jacqueline Johnson,  CEO จากบริษัท JACQUELINE JOHNSON&ASSOC.INC จากประเทศสหรัฐอเมริกา (ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดฮันนีมูนที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับจากหลายสถาบันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ  Caribbean Tourism Organization,  United States Virgin Islands และ Jamaica Tourism Board  เพื่อร่วมนำเสนอข้อมูลพฤติกรรมในการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มฮันนีมูน ของ 2553 ที่ผ่านมา และแนวโน้มพฤติกรรมในปี 2554  พร้อมแนะนำแนวทางที่จะช่วยให้ประเทศไทยได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากขึ้น  โดยใช้ช่องทาง  Social Network, Bridal Shows, Travel Agent และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำตลาดอย่างมาก 

ทั้งนี้  ตลาดกลุ่มฮันนีมูนในสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง และปัจจุบันชาวอเมริกันมีอัตราการแต่งงานในแต่ละปีเฉลี่ยประมาณ 2.1 ล้านคน หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 12 พันล้านบาท  มีมูลค่าการใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อฮันนีมูนคิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 14  ของมูลค่าค่าใช้จ่ายในการแต่งงานทั้งหมด  ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมในการตอบสนองทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว  ความคุ้มค่าเงิน  กอปรกับความโดดเด่นในด้านวัฒนธรรม อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

แสดงผล 973 ครั้ง