ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีและเทศกาลสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราช ประจำปี 2554

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เข้าร่วมงาน“มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานี และเทศกาลสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราช ประจำปี 2554”ระหว่างวันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งในปีนี้จังหวัดปัตตานี โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ มูลนิธิเทพปูชนียสถาน เทศบาลเมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ททท.สำนักงานนราธิวาส และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้กำหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตากว่าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม สร้างสีสันและคืนชีวิตชีวาให้แก่จังหวัดปัตตานี  อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดปัตตานีสู่สายตาบุคคลภายนอก ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ มากมาย อาทิ

วันที่ 14 - 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง และบริเวณชุมชนชาวจีน ถ.อาเนาะรู

      -   การแสดง 8 วัน 8 มหัศจรรย์

      -  การประดับตกแต่งเมืองโบราณ 3 วัฒนธรรม ชมนิทรรศการ “ตุ๊กตาเล่าขานตำนานจีน”

      -  การแสดงมหรสพ อุปรากรจีน (งิ้ว) และมโนราห์ เพื่อสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

     -  นิทรรศการมัลติมีเดีย เทคนิคกราฟฟิก สืบสานตำนานศรัทธาสามัคคีชาวปัตตานีเทิดไท้มหาราชา

วันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม

      -  ร่วมลิ้มรสอาหาร ไทย จีน มุสลิม และการออกร้านจำหน่ายอาหาร 3 วัฒนธรรม

      -  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

      -  การประกวดยุวดีเกร์ฮูลู หัวข้อเรื่อง “เที่ยวปัตตานี... เมืองน่าแวะ”

      -  พิธีเปิดงาน “มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานี ประจำปี 2554 ”

      -  การแสดงพลุประกอบดนตรีเฉลิมพระเกียรติ (14 กุมภาพันธ์ 2554)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง

      -  ชมการทำพิธีอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ขึ้นในเกี้ยวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

      -  พิธีเปิดงาน “เทศกาลสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2554”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง

       -  ชมการจุดประทัด 1 ล้านนัด เฉลิมฉลอง 84 พรรษามหาราชัน

       -  ชมขบวนแห่องค์พระลงน้ำลุยข้ามแม่น้ำปัตตานี ณ บริเวณเชิงสะพานเดชานุชิต และทำพิธีลุยไฟ ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าเล่งจูเกียง

 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2554

       -   ท่องเที่ยวย้อนรอยอารยธรรมปัตตาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดปัตตานี

       -  สนุกสนานกับกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่จักรยานท่องเที่ยว 3 วัฒนธรรม

       -  การแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยชิงแชมป์อาเซียน ครั้งที่ 6

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง

        -  พิธีปิดงาน “มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานี และเทศกาลสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” ททท. สำนักงานนราธิวาส ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมชมงานได้ตามวันและเวลาที่กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานนราธิวาส โทร. 073-522-411 ศาลเจ้าเล่งจูเกียงโทร.  073-332-851 และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดปัตตานี โทร. 073-460-115

แสดงผล 36 ครั้ง