ปฏิทินงาน

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวโครงการ “Amazing Beach Life Festival” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ค. 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคาร ททท.

4 ก.ค. 2567