ปฏิทินงาน

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าเยี่ยมชมงาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 70 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย. 2567 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการชุมไบเทค (ไบเทค บางนา)

27 มิ.ย. 2567