ปฏิทินงาน

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา จังหวัดสระแก้ว วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคาร ททท.

21 มิ.ย. 2567