ปฏิทินงาน

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว การมอบนโยบาย “ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยวปลอดภัย เที่ยวได้ทุก Season” วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2567 เวลา 12.00 น. ณ ห้องศาลาไทย โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

14 มิ.ย. 2567