ปฏิทินงาน

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 58 ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 21 พ.ค. 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคาร ททท.

21 พ.ค. 2567