ปฏิทินงาน

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวกิจกรรม TAT x Alipay, Ant Group, The Only One Amazing Thailand to the World 2024 และเปิดตัว Mini Program D-Hub ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

16 พ.ค. 2567