ปฏิทินงาน

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวงานเทศกาล “มหกรรมเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” และเปิดเส้นทางศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว วันจันทร์ทื่ 1 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.

1 เม.ย. 2567