ปฏิทินงาน

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าว Carbon Neutral Tour ของวง Biggles Big Band ที่จะเกิดขึ้นในหลายจังหวัดของภาคอีสาน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.พ. 2567 เวลา 13.00 น.ณ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ถนนวิทยุ

8 ก.พ. 2567

 

*หมายเหตุ :  กรุณายืนยันชื่อ-นามสกุล และ สังกัดของท่านสื่อมวลชนเพื่อทำบัตรเข้าร่วมงานฯ ภายในวันพุธที่ 7 ก.พ. 2567 ก่อนเวลา 15.00 น. ที่คุณสุภาภรณ์ (ฝน) งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ในประเทศ ททท. มือถือ 08 14332409 (หากยืนยันการเข้าร่วมงานล่วงหน้าจักขอบพระคุณยิ่ง)