ปฏิทินงาน

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวการจัดงานโครงการส่งเสริมการขาย Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2024 ในวันอังคารที่ 6 ก.พ. 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคาร ททท.

6 ก.พ. 2567