ปฏิทินงาน

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ วางแผน และสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยานยนต์พลังงานใหม่

22 พ.ย. 2566