ปฏิทินงาน

พิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน SAS (Scandinavian Airlines) เส้นทางโคเปนเฮเกน-กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

31 ต.ค. 2566