ปฏิทินงาน

พิธีเปิดไฟประดับตกแต่งในโอกาสเทศกาลตรุษจีน

16 ม.ค. 2566

ขอเชิญร่วมทำข่าว

พิธีเปิดไฟประดับตกแต่งในโอกาสเทศกาลตรุษจีน

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ พระชนมพรรษา (วงเวียนโอเดียน) ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร  

 

          ๑๘.๓๐ น.             - ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

          ๑๙.๐๐ น.         - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน

          - พิธีกรกล่าวต้อนรับ และวัตถุประสงค์การจัดงาน

          - ชมการแสดงพิธีเปิด

          - พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีและแขกผู้เกียรติร่วมทำพิธีเปิดไฟ

- นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- Mr. Yang Xin อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน               

ประจำประเทศไทย

- นายวัลลภ  เกียรติวรศรีกุล  ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

- นายพินิจ  กาญจนชูศักดิ์  ประธานประชาคมเขตสัมพันธวงศ์

- นายวิศิษฏ์  ลิ้มประนะ  ประธานประชาคมนักธุรกิจย่านเยาวราช

- คุณประวิช  สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด                               

สายกิจการองค์กรประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

- ทำพิธีเปิดร่วมกัน

- ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติเดินชมการประดับตกแต่งไฟเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

          ๒๐.๐๐ น.        - เสร็จสิ้นพิธีการ

---------------------------------------------------------