ปฏิทินงาน

เที่ยวแบบใหม่...สไตล์คุณ

21 ก.ย. 2565

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวกิจกรรม เที่ยวแบบใหม่...สไตล์คุณ

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์  ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

๑๓.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ (สแกน QR Code)

๑๓.๕๐ น.

-

เริ่ม Live Streaming ผ่าน YouTube channel : Amazing Thailand

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

ชม VTR แนะนำกิจกรรมเที่ยวแบบใหม่...สไตล์คุณ

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดกิจกรรมเที่ยวแบบใหม่...สไตล์คุณ

นายนิธี  สีแพร 

  รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นางสาวชนิดา  คล้ายพันธ์  

  Head of Public Policy, TikTok Pte Ltd.

นายภัทรดนัย เสตสุวรรณ (เขื่อน)

  ศิลปิน / Influencer

๑๔.๒๕ น.

-

VTR เชิญชวนร่วมกิจกรรม

๑๔.๓๐ น.

-

พิธีกรกล่าวปิดงาน

 

----------------------------------------

 

*หมายเหตุ :

 ๑. สื่อมวลชนที่เข้าร่วมทำข่าวกรุณาแสดงหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง โดยผลตรวจต้องวางคู่กับบัตรประชาชนและหน้าจอโทรศัพท์มือถือ/นาฬิกา (หรืออุปกรณ์อื่น)   ที่แสดงวันที่และเวลาอย่างชัดเจนก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ จุดลงทะเบียนสื่อมวลชน

 ๒. สื่อมวลชนสามารถชมการแถลงข่าวผ่านช่องทาง YouTube channel : Amazing Thailand