ปฏิทินงาน

แถลงข่าวโครงการ ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย

19 ก.ย. 2565

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว 

แถลงข่าวโครงการ ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย

วันจันทร์ที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๕

ณ  ห้องโถงธนะรัชต์  ชั้น  ๑  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ (สแกน QR Code)

๑๓.๓๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดของโครงการ ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย

นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายพุฒิพงศ์  ปราสาททองโอสถ  นายกสมาคมสายการบินประเทศไทย

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญพันธมิตรทั้ง  ๖  สายการบินร่วมพูดคุยบนเวที

นางสาวเพลินพิศ โกศลยุทธสาร 

  ผู้อำนวยการกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการตลาด ด้านการท่องเที่ยว สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

นายกฤษ พัฒนสาร 

  ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์  สายการบินไทยแอร์เอเชีย

นายธีรพล โชติชนาภิบาล 

  ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ สายการบินนกแอร์

นางเนตรนภางค์  ธีระวาส

  ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า สายการบินไทยสมายล์

นางนันทพร โกมลสิทธิ์เวช

  ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์

นายปิ่นยศ พิบูลสงคราม

  ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยเวียตเจ็ท

๑๔.๓๐ น.

-

ช่วงถาม-ตอบ

 

-

จับสลากมอบของรางวัลให้สื่อมวลชน (Lucky Draw)

๑๕.๑๕ น.

-

จบการแถลงข่าว

 

----------------------------------------

 

*หมายเหตุ : สื่อมวลชนที่เข้าร่วมทำข่าวกรุณาแสดงหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง โดยผลตรวจต้องวางคู่กับบัตรประชาชนและหน้าจอโทรศัพท์มือถือ / นาฬิกา (หรืออุปกรณ์อื่น) ที่แสดงวันที่และเวลาอย่างชัดเจนก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ จุดลงทะเบียนสื่อมวลชน