ปฏิทินงาน

พิธีปล่อยขบวนรถทัวร์ “กิจกรรม Amazing Thailand”

16 ก.ย. 2565

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีปล่อยขบวนรถทัวร์ “กิจกรรม Amazing Thailand”

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ณ  ศูนย์การค้า Show DC เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 

๐๕.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๐๕.๓๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

ชมการแสดง

 

-

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดและทำพิธีปล่อยขบวนรถทัวร์ “กิจกรรม Amazing Thailand”

 

-

พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี ผู้บริหาร ททท. และหน่วยงานพันธมิตรถ่ายภาพร่วมกัน

บริเวณหน้าซุ้มปล่อยขบวนรถทัวร์ฯ

• รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พลตำรวจโท สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค

นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย

นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย

นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ

นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย

นายกสมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง

๐๖.๐๐ น.

-

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท.  และคณะร่วมกันปล่อยขบวนรถทัวร์

๐๖.๑๐ น.

-

เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

----------------------------------------