ปฏิทินงาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ หอการค้าไทย

14 ก.ย. 2565

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์

ระหว่าง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ หอการค้าไทย

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ อาคารอุดมสุขศึกษา ๑

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)

 

๐๙.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๐.๐๐ น.

-

นางสาวสิริธรรม ณ ระนอง

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  วัตถุประสงค์และที่มาของความร่วมมือ

๑๐.๑๕ น.

-

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล

  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นานธวัชชัย  เศรษฐจินดา

  รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

นางสาวฐานปนีย์  เกียรติไพบูลย์

  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  นโยบายการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์

๑๐.๔๕ น.

-

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์”   ระหว่าง

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๑๑.๐๐ น.

-

ถ่ายภาพร่วมกัน / เสร็จสิ้นพิธีการ

 

----------------------------------------

 

*หมายเหตุ : สื่อมวลชนที่เข้าร่วมทำข่าวกรุณาแสดงหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK)     

                 เป็นลบไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง โดยผลตรวจต้องวางคู่กับบัตรประชาชนและหน้าจอโทรศัพท์มือถือ / นาฬิกา (หรืออุปกรณ์อื่น)

                 ที่แสดงวันที่และเวลาอย่างชัดเจนก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ จุดลงทะเบียนสื่อมวลชน