ปฏิทินงาน

“ONE PIC BiG DREAM เกมภาพกระตุกต่อม ซีซั่น ๔”

2 ก.ย. 2565

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าว “ONE PIC BiG DREAM เกมภาพกระตุกต่อม ซีซั่น ๔”

วันศุกร์ที่  ๒ กันยายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ (สแกน QR Code)

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

 

นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

นายรัฐรงค์  ศรีเลิศ  

กรรมการบริหาร บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จำกัด

กล่าวถึง  วัตถุประสงค์ของการผลิตรายการ “ONE PIC BiG DREAM เกมภาพกระตุกต่อม

ซีซั่น ๔”

 

-

นายฌอห์ณ  จินดาโชติ

กล่าวถึง  ประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวและถ่ายภาพในเมืองไทย และการเป็นพิธีกร

ของรายการเกมภาพกระตุกต่อม ซีซั่น ๔

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าว ผู้สนับสนุน ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้ร่วมแถลงข่าวเพิ่มเติม

๑๕.๐๐ น.

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว

 

----------------------------------------

 

*หมายเหตุ : สื่อมวลชนที่เข้าร่วมทำข่าวกรุณาแสดงหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen  Test Kit (ATK) เป็นลบไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง โดยผลตรวจต้องวางคู่กับบัตรประชาชนและหน้าจอโทรศัพท์มือถือ / นาฬิกา (หรืออุปกรณ์อื่น) ที่แสดงวันที่และเวลาอย่างชัดเจนก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ จุดลงทะเบียนสื่อมวลชน