ปฏิทินงาน

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ขอเชิญร่วมทำข่าว โครงการ Thailand Traveller Voice เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง

24 ธ.ค. 2563

ขอเชิญร่วมทำข่าว

โครงการ Thailand Traveller Voice เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ  ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 

๐๙.๔๕  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน/รับเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์

๑๐.๑๕  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ นำเข้าสู่การเปิดตัวโครงการ โดย

 

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  กล่าวเปิดตัวโครงการ “Thailand Traveller Voice : เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง”

 

-

พิธีมอบตราสัญลักษณ์โครงการ / ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๑.๓๐ น.

-

เสร็จสิ้นพิธีการ