ปฏิทินงาน

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีเปิดงาน “ALL Good Food Truck” มหกรรมรวมสินค้าและอาหารบนทรัคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

17 ธ.ค. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีเปิดงาน “ALL Good Food Truck” มหกรรมรวมสินค้าและอาหารบนทรัคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓

ณ  ริมทะเลสาบเมืองทองธานี  ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

 

๑๗.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / ชมการแสดงดนตรีสด

 

-

ชมการแสดง Opening Show ชุด “เบญจภาคี  อาหารดีทั่วไทย”

๑๘.๑๕ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

๑๘.๓๐ น.

-

ชมวิดีทัศน์ ชุด คิด แล้วไปให้ถึง / เที่ยวเมืองไทย การ์ดไม่ตก / ออกไปช่วยเมืองไทย ออกไปเที่ยวเมืองไทย

๑๘.๓๕ น.

-

นายเขมทัต  อุ้ยตยะกุล  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวเปิดงาน All Good Food Truck มหกรรมรวมสินค้าและอาหารบนทรัคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ  ริมทะเลสาบเมืองทองธานี 

 

-

พิธีกรเรียนเชิญ ประธานในพิธี, นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, แขกผู้มีเกียรติ, ผู้สนับสนุนการจัดงานฯ และพันธมิตร

ร่วมทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

๑๘.๕๐ น.

-

พิธีเปิดโซน “เชฟ ๕ ภาค” และเปิดตัว Celebrity Chefs ตัวแทน ๕ ภาค

• นายพัฒนพงศ์  วงศ์วรร (เชฟบอส)     • นายภัทรวิทย์  จันทร์ไทย (เชฟปาร์ค)

• นายธนบดี  พูลเจริญ (เชฟโอม)         • นายธนวัฒน์  อินทาคูระ (เชฟซัน)

• นายอภิวัฒน์  แซ่ตั้ง (เชฟบอล)

๑๙.๐๐ น.

-

เชฟทั้ง ๕ คน โชว์การปรุงเมนูคิดขึ้นมาใหม่ในแต่ละภาค โดยมีเมนูอาหารจากวัตถุดิบทั้ง ๕ ภาค

 

-

ชมการแสดงโชว์ดนตรี จากศิลปิน

๒๒.๐๐ น.

-

เสร็จสิ้นงาน