ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว แถลงข่าวการจัดงาน “ALL Good Food Truck”

9 ธ.ค. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวการจัดงาน “ALL Good Food Truck”

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๖๓

      ณ ห้องโถงธนะรัชต์  ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

ชมวิดีทัศน์ “ALL Good Food Truck” รวมรถฟู้ดทรัคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

๑๔.๑๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที

 

-

นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวถึง  การส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

-

นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ALL Good Food Truck

 

-

Celebrity Chef ๓ ท่าน

(นายพัฒนพงศ์ วงศ์สุวรรณ (เชฟบอส), นายธนบดี พูลเจริญ (เชฟโอม)

และนายภัทรวิทย์  จันทร์ไทย (เชฟปาร์ค)

กล่าวถึง  การนำเสนออาหาร ๕ ภาคและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

 

-

ผู้แทน  บริษัท จัดสนุก คอนซัลแตนท์ จำกัด

กล่าวถึง  วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ALL Good Food Truck ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙

            ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ลานริมทะเลสาบเมืองทอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

ผู้ร่วมแถลงข่าวให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน บริเวณ Photo Backdrop

๑๕.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารว่าง