ปฏิทินงาน

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 แถลงข่าว “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2563”

19 ต.ค. 2563

กำหนดการ

แถลงข่าว “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี ๒๕๖๓”

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น ๑  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

           ๑๒.๓๐ น.      -         สื่อมวลชนลงทะเบียน/รับเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์/อาหารว่างและเครื่องดื่ม

          บันทึกภาพทำข่าวการออกคูหาของจังหวัดด้านหน้าอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

           ๑๓.๐๐ น.      -         พิธีกรกล่าวต้อนรับนำเข้าสู่การแถลงข่าว แนะนำแขกผู้มีเกียรติร่วมงานแถลงข่าว

                             -         รับชมวิดีทัศน์สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี ๒๕๖๓

                             -         เรียนเชิญผู้แถลงข่าวขึ้นบนเวทีแถลงข่าว พิธีกรเรียนถามประเด็นการแถลงข่าว

          -         นายยุทธศักดิ์ สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

          กล่าวถึง  สถานการณ์การท่องเที่ยวเทศกาลลอยกระทงปี ๒๕๖๓ ใน ๖ พื้นที่ และกิจกรรมเด่นสีสันแห่ง   สายน้ำมหกรรมลอยกระทง ปี ๒๕๖๓

          -         นายชรัส  บุญณสะ                  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

          กล่าวถึง กิจกรรมเด่นงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง

          -         นายชยันต์  ศิริมาศ                 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

          กล่าวถึง กิจกรรมเด่นงานงานสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๓

          -         นายสำเริง  ไชยเสน                 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

                    กล่าวถึง กิจกรรมเด่นงานประเพณีเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ๒๕๖๓

          -         นายสุชาติ  ทีคุสุข                   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

                    กล่าวถึง กิจกรรมเด่นงานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยปี ๒๕๖๓

          -         นายวรานนท์  ยิ้มมงคล            รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

          กล่าวถึง กิจกรรมเด่นงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จังหวัดตาก ปี ๒๕๖๓

          -         นางสรัลพัชร ประโมทะกะ         รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          กล่าวถึง ความพร้อมของพื้นที่ และกิจกรรมเด่นในงานลอยกระทงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา          

          -         พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวบันทึกภาพร่วมกันบนเวทีแถลงข่าว

           ๑๔.๓๐ น.       -         สื่อมวลชนสัมภาษณ์เพิ่มเติมบริเวณ Photo backdrop / เสร็จสิ้นการแถลงข่าว

-------------------------------------------------- 

          *การแต่งกาย : ผ้าไทย