ปฏิทินงาน

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว งานนิทรรศการภาพ โครงการ “๖๐ ช่างภาพ เปิดภาพเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

24 ก.ย. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

งานนิทรรศการภาพ โครงการ “๖๐ ช่างภาพ เปิดภาพเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

ณ  C ASEAN ออดิทอเรียม ชั้น ๑๐ อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 

 

๑๔.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์  / รับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

 

• นายวินิจ  รังผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ

นายธเนศวร์  เพชรสุวรรณ  รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  กล่าวเปิดนิทรรศการ

นายดาว วาสิกศิริ  นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RPST)

  กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ

 

-

ชม Presentation รวมผลงานภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือก

 

-

ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที / ประธานในพิธีเดินชมนิทรรศการภาพ

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์บริเวณหน้างาน

๑๙.๐๐ น.

-

ร่วมรับฟังดนตรี/รับประทานอาหาร