ปฏิทินงาน

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว การประกาศผลและพิธีมอบรางวัลการประกวด TAT Travel Tech Startup Season 2 รอบชิงชนะเลิศ (Final Pitch)

18 ก.ย. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

การประกาศผลและพิธีมอบรางวัลการประกวด TAT Travel Tech Startup Season 2

รอบชิงชนะเลิศ (Final Pitch)

วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

ณ  ห้อง Auditorium ชั้น ๖ อาคาร True Digital Park ถนนสุขุมวิท ๑๐๑

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์  

๑๓.๓๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

การประกาศผลผู้ชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลการการประกวด TAT Travel Tech Startup Season 2

รอบชิงชนะเลิศ (Final Pitch)

 

-

นายบุญส่ง  คุ้มบุญ

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

มอบรางวัล Popular Vote เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

 

-

นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ 

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

มอบรางวัลชมเชยจำนวน ๗ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

• มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

• มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๒๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

• มอบรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะกรรมการฯ หน่วยงานพันธมิตร

และผู้เข้าประกวดถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) ณ บริเวณ Photo Backdrop

๑๔.๓๐ น.

-

เสร็จสิ้นพิธีการ