ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว แถลงข่าวประเพณี ชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

16 ก.ย. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวประเพณี ชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

ณ  ห้องประชุมจารุวัสตร์  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์  / รับประทานอาหารว่าง

๑๓.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

๑๓.๔๕ น.

-

ชมการแสดงขบวนชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายวิชวุทย์  จินโต            ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กล่าวถึง  ภาพรวมจังหวัดและการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

-

นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล    นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

กล่าวถึง  ความพร้อมและความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า

            และแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

-

นายทนงศักดิ์  ทวีทอง        นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กล่าวถึง  ความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดงานฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

-

นายฑิฆัมพร  สุทธิอุดมรัตน์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กล่าวถึง  กิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

 

-

นายธธงชัย  สารอักษร        วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กล่าวถึง  กิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

-

นายนิธี  สีแพร                 ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้ร่วมแถลงข่าว (เพิ่มเติม)

๑๕.๐๐ น.

-

จบการแถลงข่าว